Please wait. Loading...
 
A Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
Αποστολή σε φίλο
Πιεση στα ματια

(γλαύκωμα ή υπερτονία οφθαλμική)

Μέσα στο πρόσθιο μισό του οφθαλμού υπάρχει μια ποσότητα διαυγούς υγρού, το οποίο λέγεται υδατοειδές υγρό. Το υγρό αυτό παράγεται από το ακτινωτό σώμα μόνιμα σε μια μικρή ποσότητα, μεταφέρεται στον πρόσθιο θάλαμο και αποχετεύεται από τον διηθητικό ηθμό προς την κυκλοφορία.

Η ισορροπία μεταξύ παραγωγής και αποχέτευσης είναι απαραίτητη για να διατηρείται φυσιολογική η πίεση μέσα στο μάτι. Τα φυσιολογικά επίπεδα πίεσης στο μάτι κυμαίνονται από 10 μέχρι 22mmHg. Η πίεση στα μάτια, όπως συμβαίνει με όλα τα φυσικά μεγέθη (αρτηριακή πίεση, θερμοκρασία, σάκχαρο στο αίμα) μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια του 24ώρου και συνήθως φτάνει στα υψηλότερα επίπεδα της κατά τη διάρκεια της νύχτας. Υψηλή πίεση μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη του οπτικού νεύρου (γλαύκωμα), ενώ χαμηλή πίεση μπορεί να οδηγήσει σε ατροφία του οφθαλμού (φθίση). 

Δεν υπάρχει στην ουσία ένα ανώτερο όριο πίεσης που σίγουρα θα οδηγήσει σε γλαύκωμα, όπως δεν υπάρχει και όριο χαμηλής πίεσης που θα αποτρέψει τον κίνδυνο να εμφανιστεί γλαύκωμα. Κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του αντοχές. Η πρόκληση βλάβης στο οπτικό νεύρο, δηλαδή γλαυκώματος, είναι συνάρτηση του ύψους της πίεσης, του χρόνου που αυτή είναι αυξημένη και της ηλικίας.

Η μέτρηση της πίεσης στα μάτια
πρέπει να ελέγχεται μετά το 50ο
έτος της ηλικίας σε όλους τους
ανθρώπους κάθε χρόνο και ίσως
συχνότερα σε όσους έχουν
οικογενειακό ιστορικό γλαυκώματος

Για παράδειγμα για να προκαλέσει γλαύκωμα πίεση 30mmHg θα χρειαστούν χρόνια, αντίθετα γλαύκωμα μπορεί να εμφανιστεί μέσα σε ένα μήνα αν η πίεση είναι 50mmHg. Από την άλλη πλευρά ένα παιδί ή ένας νεαρός ενήλικας μπορεί να αντέξει πολύ αυξημένη πίεση για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ ένα άτομο που είναι ηλικίας μεγαλύτερης από 70 έτη, έχει μεγάλες πιθανότητες να αποκτήσει γλαύκωμα ακόμα και με πίεση 25mmHg.

Η μέτρηση της πίεσης μπορεί να γίνει μόνο από τον οφθαλμίατρο και είναι απαραίτητη σε όλους τους ανθρώπους μετά από την ηλικία των 50 ετών σε ετήσια βάση. Όσοι όμως έχουν ιστορικό γλαυκώματος στην οικογένεια τους θα πρέπει να μετρούν την πίεση τους από μικρότερη ηλικία.  Μια απλή μέτρηση πίεσης σε επίπεδα πάνω από τα φυσιολογικά δεν σημαίνει ουσιαστικά τίποτα. Για να υπάρχει υπερτονία θα πρέπει να βρεθούν αυξημένες πιέσεις σε διαδοχικές μετρήσεις.

 

 

 

Η πίεση αρχικά ρυθμίζεται με σταγόνες. Υπάρχουν πολλών ειδών φάρμακα:

Η ισορροπία μεταξύ παραγωγής και
αποχέτευση του υδατοειδούς υγρού
εξασφαλίζει την φυσιολογική πίεση
μέσα στο μάτι

  • ανάλογα προσταγλανδίνης

  • β-αναστολείς

  • α αδρενεργικοί αγωνιστές

  • αναστολείς καρβονικής ανυδράσης

  • πιλοκαρπίνη

Άλλα από τα φάρμακα αυτά αυξάνουν την αποχέτευση και άλλα ελαττώνουν την παραγωγή του υδατοειδούς υγρού. Ανάλογα με το επίπεδο της πίεσης μπορεί να χρειαστεί ένα φάρμακο ή συνδυασμός φαρμάκων. Σε πολύ υψηλές πιέσεις μπορεί να χρειαστεί η χορήγηση αναστολέα καρβονικής ανυδράσης από το στόμα. Αν δεν έχει εγκατασταθεί γλαύκωμα χειρουργική επέμβαση θα απαιτηθεί μόνο αν η πίεση στα μάτια παραμένει πολύ υψηλή παρά τη χορήγηση όλων των διαθέσιμων φαρμάκων.

Developed by LogicONE