Please wait. Loading...
 
A Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
Αποστολή σε φίλο
Οπισθια ραγοειδιτιδα

Τι είναι η οπίσθια ραγοειδίτιδα

Είναι η ο τύπος της ραγοειδίτιδας όπου η φλεγμονή συμβαίνει στο εσωτερικό πίσω μισό μέρος του ματιού και μπορεί να αφορά στο υαλοειδές, στον αμφιβληστροειδή, στα αγγεία του αμφιβληστροειδή, τον χοριοειδή ή το οπτικό νεύρο. 

Είναι μια από τις πιο σοβαρές μορφές ραγοειδίτιδας που αντιμετωπίζονται δύσκολα και συχνά οδηγούν σε σοβαρές και μόνιμες βλάβες με αποτέλεσμα χαμηλή όραση. Πληθώρα αιτίων μπορεί να ευθύνεται για την πρόκληση οπίσθιας ραγοειδίτιδας. Αποτελούν περίπου το 30% του συνόλου των ραγοειδιτίδων.

 

 

Ποια είναι τα αίτια της οπίσθιας ραγοειδίτιδας

Περίπου στις μισές περιπτώσεις οπίσθιας ραγοειδίτιδας το αίτιο είναι λοιμώδες, και τα πιο συχνά μικρόβια είναι:

Η αμφιβληστροειδίτιδα μπορεί να οφείλεται σε λοιμώδη ή μη λοιμώδη αίτια

Τα πιο συχνά λοιμώδη αίτια είναι:

Στα μη λοιμώδη αίτια περιλαμβάνονται συστηματικά νοσήματαόπως:

Αλλά και αυτοάνοσα νοσήματα που περιορίζονται μόνο στα μάτια, όπως:

Σε σπάνιες περιπτώσεις μια οπίσθια ραγοειδίτιδα μπορεί να κρύβει ένα κοκόηθες νόσημα, όπως:

 • λέμφωμα
 • καρκίνος μεταστατικός από τον πνεύμονα ή το μαστό

 

Ποιοι είναι οι τύποι της οπίσθιας ραγοειδίτιδας

Ανάλογα με το αίτιο διακρίνονται σε:

 • Λοιμώδεις
 • Μη λοιμώδεις
 • Σύνδρομα μεταμφίεσης

Αμφιβληστροειδίτιδα. Παρατηρείστε
ότι τα αγγεία του αμφιβληστροειδή
δεν διακρίνονται στην περιοχή της
φλεγμονής

Χοριοειδίτιδα. Παρατηρείστε ότι τα
αγγεία του αμφιβληστροειδή
διακρίνονται αφού η φλεγμονή
εντοπίζεται κάτω από τον
αμφιβληστροειδή

Χοριοαμφιβληστροειδίτιδα. Η
φλεγμονή εντοπίζεται τόσο στον
χοριοειδή όσο και τον
αμφιβληστροειδή

Ανάλογα με τον ιστό που φλεγμαίνει διακρίνονται σε:

 • Αμφιβληστροειδίτιδες
 • Χοριοειδίτιδες
 • Αμφιβληστροχοριοειδίτιδες
 • Χοριοαμφιβληστροειδίτιδες
 • Αγγειίτιδες αμφιβληστροειδή
 • Νευροαμφιβληστροειδίτιδες
 • Υαλίτιδες

Αγγειίτιδα αμφιβληστροειδή.
Παρατηρείστε ότι τα αγγεία του
αμφιβληστροειδή φαίνονται
προσβεβλημένα

Νευροαμφιβληστροειδίτιδα.
Παρατηρείστε ότι πάσχει τόσο το
οπτικό νεύρο, όσο και ο
παρακείμενος αμφιβληστροειδής

Υαλίτιδα. Παρατηρείστε ότι ο
βυθός δεν φαίνεται από την
έντονη φλεγμονώδη αντίδραση

Ανάλογα με την πορεία της φλεγμονής διακρίνονται σε:

 • Οξείες. Εκδηλώνονται αιφνίδια με έντονα συμπτώματα και διαρκούν μέχρι 6 εβδομάδες. (τοξόπλασμα, ιοί του έρπητα, νόσος Αδαμαντιάδη-Behcet)
 • Χρόνιες. Εκδηλώνονται με ήπια συμπτώματα που πολλές φορές δεν γίνονται αντιληπτά και διαρκούν περισσότερο από 6 εβδομάδες. (σαρκοείδωση,φυματίωση, σύφιλη, κυτταρομεγαλοϊός, birdshot, σύνδρομα λευκών κηλίδων, συμπαθητικήοφθαλμία, νόσος Vogt-Koyanagi-Harada)

Οξεία οπίσθια ραγοειδίτιδα σε
ασθενή με νόσο
Αδαμαντιάδη-Bechet. Τα
συμπτώματα εμφανίζονται
απότομα και είναι έντονα

Χρόνια οπίσθια ραγοειδίτιδα σε
ασθενή με
χοριοαμφιβληστροειδοπάθεια
δίκην κυνηγετικών χόνδρων.
Τα συμπτώματα είναι ελαφρά
αλλά επιδεινώνονται σιγά-σιγά.

Μη κοκκιωματώδης
οπίσθια ραγοειδίτιδα.
Η φλεγμονή είναι
διάχυτη

Κοκκιωματώδης οπίσθια
ραγοειδίτιδα. Η φλεγμονή
είναι οζώδης

Ανάλογα με την κλινική μορφή τους διακρίνονται σε:

 • Κοκκιωματώδεις (φυματίωση, σύφιλη, σαρκοείδωση, νόσος Vogt-Koyanagi-Harada, συμπαθητική οφθαλμία)
 • Μη κοκκιωματώδεις (νόσος Αδαμαντιάδη-Behcet, έρπουσα χοριοειδοπάθεια)

 

Ποια είναι τα συμπτώματα της οπίσθιας ραγοειδίτιδας

Τα συμπτώματα ποικίλουν ανάλογα με τον αν η φλεγμονή εστιάζεται στην περιφέρεια του ματιού ή την κεντρική περιοχή, ανάλογα με την ένταση της φλεγμονής και ανάλογα με τον τύπο της φλεγμονής

 • Μυγάκια
 • Θολή όραση
 • Σκοτεινές περιοχές στο οπτικό πεδίο
 • Σοβαρή μείωση όρασης

 

Πως γίνεται διάγνωση της οπίσθιας ραγοειδίτιραγοειδίτιδας

Απαραίτητη είναι η εξέταση από τον οφθαλμίατρο. Προκειμένου να διαπιστωθεί το αίτιο θα απαιτηθούν μια σειρά από ειδικές εργαστηριακές εξετάσεις. Οι εξετάσεις αυτές θα ζητηθούν από τον γιατρό με βάση την μορφή της ραγοειδίτιδας και τα γενικά συμπτώματα,

Εκτίμηση από γιατρούς άλλων ειδικοτήτων θα χρειαστεί μόνο αν υπάρχει πιθανότητα να κρύβεται κάποιο άλλο νόσημα.

 

Ποια είναι η θεραπεία της οπίσθιας ραγοειδίτιδας

Περιφερική φλεγμονή που δεν επηρεάζει την όραση
και υποχωρεί χωρίς να χρειαστεί θεραπεία

Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις, που η φλεγμονή είναι περιορισμένης διάρκειας ή μικρής έντασης ή βρίσκεται σε τέτοια θέση που δεν απειλεί την όραση, όπου δεν χρειάζεται θεραπεία. Αν όμως απαιτείται θεραπεία αυτή είναι πάντα συστηματική, από το στόμα ή ενδοφλέβια.

A. Φλεγμονή που επηρεάζει την όραση και απαιτεί άμεση θεραπεία,
B. Οι ίδιοι ασθενείς μετά τη θεραπεία

Στις λοιμώδεις οπίσθιες ραγοειδίτιδες η θεραπεία είναι εξειδικευμένη, για κάθε μικρόβιο το κατάλληλο αντιβιοτικό.

Στις μη λοιμώδεις η θεραπεία είναι μη ειδική και έχει δυο στόχους από τη μια πλευράνα περιορίσει γρήγορα τη φλεγμονή και από την άλλη να εμποδίσει ή τουλάχιστοννα περιορίσει τις υποτροπές. Το πρώτο σκέλος μπορούμε να το πετύχουμε με τη χορήγηση υψηλών δόσεων κορτιζόνης είτε από το στόμα είτε ενδοφλέβια. Το δεύτερο σκέλος θα απαιτήσει τη χορήγηση χαμηλών δόσεων κορτιζόνης με χωρίς ανοσοτροποποιητικά φάρμακα όπως:

 • Μεθοτρεξάτη
 • Αζαθιοπρίνη
 • Μυκοφενολάτη
 • Κυκλοσπορίνη
 • Αντι-TNF
 • ιντερφερόνη

 

Πόσο επικίνδυνη είναι η οπίσθια ραγοείτιδα

Α. Οίδημα της ωχράς κηλίδας. Β. Ατροφία οπτικού νεύρου και αμφιβληστροειδή. Γ. Αποκόλληση αμφιβληστροειδή
Οι πιο συχνές σοβαρές επιπλοκές της οπίσθιας ραγοειδίτιδας που επηρεάζουν σημαντική την όραση

H οπίσθια ραγοειδίτιδα μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνη για την όραση, αφού προσβάλλονται ζωτικοί ιστοί, όπως η ωχρά κηλίδα και το οπτικό νεύρο. Η γρήγορη και σωστή διάγνωση είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας ώστε να μην προκληθούν σοβαρές βλάβες που θα επηρεάσουν την όραση μόνιμα. Οι επιπλοκές της οπίσθιας ραγοειδίτιδας είναι:

 • Οίδημα ωχράς
 • Επιαμφιβληστροειδική μεμβράνη
 • Μόνιμη θόλωση υαλοειδούς
 • Ατροφία αμφιβληστροειδή
 • Ατροφία οπτικού νεύρου
 • Αποκόλληση αμφιβληστροειδή
Developed by LogicONE