Please wait. Loading...
 
A Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
Αποστολή σε φίλο
Γλαυκωμα

Τι είναι το γλαύκωμα

Τυπική γλαυκωματική βλάβη
στο οπτικό νεύρο

Το γλαύκωμα είναι μια πολύπλοκη ασθένεια που προκαλεί βλάβη στο οπτικό νεύρο και οδηγεί σε προοδευτική και μη αναστρέψιμη απώλεια της όρασης. Πρόκειται για συχνή πάθηση που εκδηλώνεται συνήθως μετά τα 50ο έτος της ηλικίας (ένας ασθενής στα 200 άτομα με ηλικία μεγαλύτερη των 50) και όσο η ηλικία μεγαλώνει η συχνότητα αυξάνεται (ένας ασθενής στα 10 άτομα πάνω από τα 80). Γλαύκωμα μπορεί να εμφανιστεί ακόμα και από τα πρώτα έτη της ζωής, αλλά αυτό είναι εξαιρετικά σπάνιο.

Το γλαύκωμα είναι μια σταδιακά επιδεινούμενη κατάσταση και αν αφεθεί χωρίς αντιμετώπιση μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη τύφλωση. Είναι η δεύτερη αιτία τύφλωσης στον κόσμο.

Αν και η υψηλή πίεση στο μάτι είναι ο πιο ισχυρός παράγοντας κινδύνου για πρόκληση γλαυκώματος δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας. Για αυτό το λόγο δεν υπάρχει συγκεκριμένο όριο αυξημένης πίεσης που σίγουρα θα οδηγήσει σε γλαύκωμα, όπως δεν υπάρχει και όριο χαμηλής πίεσης ου θα αποτρέψει τον κίνδυνο να εμφανιστεί γλαύκωμα.

 

Ποιες είναι οι αιτίες γλαυκώματος

Συχνότερα το γλαύκωμα είναι μια κληρονομική πάθηση και τότε καλείται πρωτοπαθές.

Περίπτωση ασθενούς
με χρόνια ραγοειδίτιδα
και γλαύκωμα

Περίπτωση ασθενούς
με υπερώριμο καταρράκτη
και γλαύκωμα

Περίπτωση ασθενούς
που εκδήλωσε γλαύκωμα
μετά από εγχείρηση
καταρράκτη

Περίπτωση ασθενούς
με γλαύκωμα από εμφάνιση
παθολογικών αγγείων στην
ίριδα (νεοαγγεία)

Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που το γλαύκωμα είναι επιπλοκή κάποιων άλλων καταστάσεων και τότε καλείται δευτεροπαθές. Δευτεροπαθές γλαύκωμα μπορεί να προκληθεί από:

 

 • Ραγοειδίτιδα
 • Υπερώριμο καταρράκτη 
 • Εγχείρηση ενδοφθαλμια
 • Τραυματισμό
 • Χρήση κορτιζόνης
 • Παθολογικά αγγεία στην ίριδα (νεοαγγείωση) είτε λόγω σακχαρώδη διαβήτη είτε λόγω απόφραξης αγγείων στον αμφιβληστροειδή
 • Αποκόλληση αμφιβληστροειδή ή χοριοειδή
 • Όγκο μέσα στο μάτι

 

Ποιες είναι οι μορφές γλαυκώματος

Τα πρωτοπαθή γλαυκώματα διακρίνονται σε:

 • Πρωτοπαθές γλαύκωμα ανοιχτής γωνίας
 • Πρωτοπαθές γλαύκωμα κλειστής γωνίας
 • Γλαύκωμα φυσιολογικής ή χαμηλής πίεσης
 • Ψευδοαποφολιδωτικό γλαύκωμα
 • Χρωστικό γλαύκωμα
 • Συγγενείς ανωμαλίες

Πρωτοπαθές γλαύκωμα
κλειστής γωνίας.
Χαρακτηρίζεται από οξείες
κρίσεις πόνου και ερυθρότητας

Ψευδοαποφολιδωτικό
γλαύκωμα.
Χαρακτηρίζεται από
εναπόθεση υλικού στο
φακό και τη γωνία

Χρωστικό γλαύκωμα.
Χαρακτηρίζεται από
εναπόθεση χρωστικής στη
γωνία

Ανωμαλία Riegers.
Χαρακτηρίζεται από
της ίριδας

Τα δευτεροπαθή γλαυκώματα διακρίνονται σε:

 • φλεγμονώδη
 • φακογενή
 • μετατραυματικά
 • μετεγχειρητικά
 • νεοαγγειακά
 • φαρμακευτικά

Δευτεροπαθές γλαύκωμα
κλειστής γωνίας.
Μετά από ραγοειδίτιδα
η ίριδα έχει
κολλήσει στο φακό
και τη γωνία

Δευτεροπαθές γλαύκωμα
κλειστής γωνίας
Ο υπερώριμος καταρράκτης
έκλεισε τη γωνία.

Δευτεροπαθές γλαύκωμα
κλειστής γωνίας,
μετά από επιπεπλεγμένη
εγχείρηση καταρράκτη

Δευτεροπαθές γλαύκωμα
κλειστής γωνίας λόγω
ανάπτυξης παθολογικών
αγγείων στην ίριδα

 

Ποια είναι τα συμπτώματα του γλαυκώματος

Στα αρχικά στάδια το γλαύκωμα ανοιχτής γωνίας δεν έχει συμπτώματα με αποτέλεσμα ο ασθενής να μην αντιλαμβάνεται την πάθηση του. Όσο όμως η βλάβη του οπτικού νεύρου προχωρά τότε μπορεί να εμφανιστούν προβλήματα στο οπτικό πεδίο που συνεχώς χειροτερεύουν (σκοτεινά σημεία, σαν να βλέπει μέσα από σωλήνα) και μπορεί να φτάσουν μέχρι ολική τύφλωση.

Σε αντίθεση με το γλαύκωμα ανοιχτής γωνίας, το γλαύκωμα κλειστής γωνίας προκαλεί συμπτώματα από νωρίς, πριν ακόμα να εμφανιστούν προβλήματα στην όραση. Τα συμπτώματα αυτά είναι πόνοςπαροδικός ή μόνιμος, που μπορεί να συνοδεύεται από φωτεινό στεφάνι γύρω από ταφώτα, ναυτία ή εμετό, θόλωση ή σοβαρή μείωση της όρασης. 

Φυσιολογική όραση

Όραση με πρώιμες
γλαυκωματικές βλάβες

Όραση με προχωρημένες
γλαυκωματικές βλάβες

Όραση σε πολύ
σοβαρό γλαύκωμα

 

Πως γίνεται η διάγνωση του γλαυκώματος

Για να μπει η διάγνωση του γλαυκώματος θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει βλάβη του οπτικού νεύρου. Μια αυξημένη πίεση στα μάτια δεν αρκεί.

Οι βλάβες του γλαυκώματος στο οπτικό νεύρο είναι χαρακτηριστικές και φαίνονται με την οφθαλμοσκόπηση και τα οπτικά πεδία. Πρώιμες βλάβες μπορεί να διαγνωσθούν με τη χρήση ειδικών μηχανημάτων που καταγράφουν τις νευρικές ίνες του οπτικού νεύρου (OCT) ή HRT.

Αποκατάσταση ενδοφθαλμιας
πίεσης μετά από LASER
ιριδεκτομή σε περίπτωση
πρωτοπαθούς γλαυκώματος
κλειστής γωνίας

Οπτικά πεδία
με σκοτώματα
ενδεικτικά γλαυκώματος

Εξέταση με HRT,
που δείχνει τις
βλάβες των οπτικών
ινών σε πρώιμες αλλοιώσεις
γλαυκωματικές

 

Ποια είναι η αντιμετώπιση του γλαυκώματος

Ο μοναδικός εφικτός
στόχος στην αντιμετώπιση
του γαυκώματος είναι
η ρύθμιση της
ενδοφθαλμιας πίεσης

Πρώτος στόχος της αντιμετώπισης είναι να μειωθεί η πίεση στα μάτια. Το επίπεδο της πίεσης πρέπει είναι τόσο πιο χαμηλό όσο πιο προχωρημένες είναι οι βλάβες στο οπτικό νεύρο. Ο οφθαλμίατρος θα βάλει ένα στόχο για το πόση πρέπει να είναι η πίεση ώστε οι βλάβες να μην προχωρήσουν.

Η πίεση αρχικά ρυθμίζεται με σταγόνες. Υπάρχουν πολλών ειδών φάρμακα:

 • ανάλογα προσταγλανδίνης
 • β-αναστολείς
 • α αδρενεργικοί αγωνιστές
 • αναστολείς καρβονικής ανυδράσης
 • πιλοκαρπίνη

Χειρουργική ρύθμιση
ενδοφθάλμιας πίεσης
με ένθεση βαλβίδας

Άλλα από τα φάρμακα αυτά αυξάνουν την αποχέτευση και άλλα ελαττώνουν την παραγωγή του υγρού που παράγεται στα μάτια (υδατοειδές υγρό). Ανάλογα με το επίπεδο της πίεσης μπορεί να χρειαστεί ένα φάρμακο ή συνδυασμός φαρμάκων. Σε πολύ υψηλές πιέσεις μπορεί να χρειαστεί η χορήγηση αναστολέα καρβονικής ανυδράσης από το στόμα.

Χειρουργική ρύθμιση
ενδοφθάλμιας πίεσης
με ένθεση βαλβίδας

Αν με τα φάρμακα δεν επιτευχθεί ο στόχος, που έχει καθορίσει ο οφθαλμίατρος για την κατάλληλη πίεση στο μάτι, η επόμενη λύση είναι χειρουργική. Μια άλλη λύση για ρύθμιση της πίεσης μπορεί να είναι ειδικό LASER στον ηθμό που αποχετεύει το υγρό του ματιού.

Το γλαύκωμα κλειστής γωνίας αντιμετωπίζεται με LASER, φάρμακα ή και χειρουργείο.

Τα δευτεροπαθή γλαυκώματα αντιμετωπίζονται κάθε φορά με βάση το αίτιο που τα προκάλεσε (φαρμακευτικά, χειρουργικά ή με LASER).

 

Τι πρέπει να ξέρουμε για το γλαύκωμα

Το γλαύκωμα είναι μια σιωπηλή καταστροφική για την όραση πάθηση. Ο τακτικός έλεγχος της πίεσης στα μάτια και η διενέργεια οπτικών πεδίων μια με δυο φορές το χρόνο είναι η βάση για κάθε επιτυχή έκβαση. Η πιστή τήρηση των οδηγιών του οφθαλμίατρου θεωρείται απαραίτητη.
Developed by LogicONE