Please wait. Loading...
 
A Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
Αποστολή σε φίλο
Πανραγοειδιτιδα

Τι είναι η πανραγοειδίτιδα

Πανραγοειδίτιδα. Η φλεγμονή
έρχεται από το οπίσθιο
ημιμόριο και καταλαμβάνει
και το πρόσθιο

Είναι η ο τύπος της ραγοειδίτιδας όπου η φλεγμονή συμβαίνει στους ιστούς του εσωτερικού του ματιού και μπορεί να αφορά στην ίριδα, στο ακτινωτό σώμα, στο υαλοειδές, στον αμφιβληστροειδή, στα αγγεία του αμφιβληστροειδή, τον χοριοειδή ή στο οπτικό νεύρο. Είναι μια από τις πιο σοβαρές μορφές ραγοειδίτιδας που αντιμετωπίζονται δύσκολα και συχνά οδηγούν σε σοβαρές και μόνιμες βλάβες με αποτέλεσμα χαμηλή όραση.

 

Μη λοιμώδης πανραγοειδίτιδα,
σχετιζόμενη με νόσο Αδαμαντιάδη-
Behcet

Λοιμώδης πανραγοειδίτιδα, οφειλόμενη
σε μύκητα

Ενδοφθάλμιο λέμφωμα, που μιμείται
πανραγοειδίτιδα

Συνηθέστατα εμφανίζονται αιφνίδια και έχουν ταχεία εξέλιξη, που πρέπει να διαγνωσθεί και να αντιμετωπιστεί γρήγορα. Πληθώρα αιτίων μπορεί να ευθύνεται για την πρόκληση πανραγοειδίτιδας. Αποτελούν περίπου το 15%  του συνόλου των ραγοειδιτίδων.

 

Ποια είναι τα αίτια της πανραγοειδίτιδας

Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων  πανραγοειδίτιδας συνυπάρχει συστηματικό νόσημα, όπως :

Λοιμώδεις παράγοντες δεν είναι συχνά το αίτιο πανραγοειδίτιδας. Τα πιο συχνά λοιμώδη αίτια είναι:

 • Βακτήρια (ενδοφθαλμίτιδα)

 • Ιός του απλού έρπητα

 • Ιός του έρπητα ζωστήρα

 • Σύφιλη

 • Φυματίωση

 • Μύκητες

Σε σπάνιες περιπτώσεις μια πανραγοειδίτιδα μπορεί να οφείλεται σε άλλα αίτια, όπως:

 

Ποιοι είναι οι τύποι της πανραγοειδίτιδας

Ανάλογα με το αίτιο διακρίνονται σε:

 • Λοιμώδεις

 • Μη λοιμώδεις

 • Σύνδρομα μεταμφίεσης

 

Ποια είναι τα συμπτώματα της πανραγοειδίτιδας

Τα συμπτώματα είναι πολλά και έντονα:

 • Πόνος

 • Ερυθρότητα

 • Φωτοφοβία

 • Σοβαρή μείωση όρασης

 

Πως γίνεται διάγνωση της πανραγοειδίτιδας

Απαραίτητη είναι η εξέταση από τον οφθαλμίατρο. Προκειμένου να διαπιστωθεί το αίτιο θα απαιτηθούν μια σειρά από ειδικές εργαστηριακές εξετάσεις. Οι εξετάσεις αυτές θα ζητηθούν από τον οφθαλμίατρο με βάση την μορφή της ραγοειδίτιδας και τα γενικά συμπτώματα,

Εκτίμηση από γιατρούς άλλων ειδικοτήτων θα χρειαστεί αν υπάρχει πιθανότητα να κρύβεται κάποιο άλλο νόσημα.

 

Ποια είναι η θεραπεία της πανραγοειδίτιδας

Πανραγοειδίτιδα, πριν και 15 ημέρες μετά την θεραπεία
με ενδοφλέβια κορτιζόνη

Παναργοειδίτιδα, πριν και 7 ημέρες μετά την θεραπεία
με αντί-TNF

Η θεραπεία είναι πάντα συστηματική, από το στόμα ή ενδοφλέβια.

Στις λοιμώδεις πανραγοειδίτιδες η θεραπεία είναι εξειδικευμένη και για κάθε μικρόβιο θα δοθεί το κατάλληλο αντιβιοτικό, που σε κάπες περιπτώσεις μπορεί να χορηγηθεί μέσα στο μάτι.  

Στις μη λοιμώδεις η θεραπεία είναι μη ειδική και έχει δυο στόχους από τη μια πλευρά να περιορίσει γρήγορα τη φλεγμονή και από την άλλη να εμποδίσει ή τουλάχιστον να περιορίσει τις υποτροπές. Τ ο πρώτο σκέλος μπορούμε να το πετύχουμε με τη χορήγηση υψηλών δόσεων κορτιζόνης είτε από το στόμα είτε ενδοφλέβια. Το δεύτερο σκέλος θα απαιτήσει τη χορήγηση χαμηλών δόσεων κορτιζόνης με χωρίς ανοσοτροποποιητικά φάρμακα όπως:

 • Μεθοτρεξάτη

 • Αζαθιοπρίνη

 • Μυκοφενολάτη

 • Κυκλοσπορίνη

 • Αντι-TNF

 • ιντερφερόνη

 

Πόσο επικίνδυνη είναι η πανραγοειδίτιδα

Η πανραγοειδίτιδα είναι η πλέον επικίνδυνη για την όραση μορφή ραγοειδίτιδας. Η γρήγορη και σωστή διάγνωση είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας ώστε να μην προκληθούν σοβαρές βλάβες που θα επηρεάσουν την όραση μακροπρόθεσμα. Οι επιπλοκές της πανραγοειδίτιδας που σχετίζονται με κακή όραση είναι:

Σοβαρή ατροφία αμφιβληστροειδή
και οπτικού νεύρου, ως επιπλοκή
πανραγοειδίτιδας, που δεν
αντιμετωπίστηκε

Φθίση βολβού σε ασθενή
με πανραγοειδίτιδα, που
δεν έλαβε θεραπεία

 • Οίδημα ωχράς

 • Επιαμφιβληστροειδική μεμβράνη

 • Μόνιμη θόλωση υαλοειδούς

 • Ατροφία αμφιβληστροειδή

 • Ατροφία οπτικού νεύρου

 • Αποκόλληση αμφιβληστροειδή

 • Φθίση του βολβού

Developed by LogicONE