Please wait. Loading...
 
A Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
Αποστολή σε φίλο
Συνδρομα λευκων κηλιδων

Τι είναι τα σύνδρομα λευκών κηλίδων

Τα σύνδρομα λευκών κηλίδων είναι μια ομάδα οπίσθιων ραγοειδιτίδων άγνωστης αιτιολογίας, που σαν κοινό χαρακτηριστικό έχουν την εμφάνιση πολλαπλών, λευκών, μικρών, στρογγυλών εστιών στον αμφιβληστροειδή. Οι κλινικές αυτές οντότητες διαφέρουν ως προς την πορεία και την τελική έκβαση, άλλες είναι προσωρινές με καλή πρόγνωση και άλλες μόνιμες με υποτροπές και σοβαρές επιπλοκές.

Στα σύνδρομα λευκών κηλίδων ανήκουν:

Τα σύνδρομα λευκών κηλίδων μοιάζουν στην κλινική τους εικόνα.
Από τα αριστερά προς τα δεξιά: σύνδρομο εφήμερων πολλαπλών κηλίδων, οξεία μελαγχρωστική επιθηλίτιδα, οξεία οπίσθια πολυεστιακή
πλακώδης επιθηλιοπάθεια, πολυεστιακή χοριοειδίτιδα και πανραγοειδίτιδα, στικτή χοριοειδοπάθεια των έσω στοιβάδων

  • Σύνδρομο των εφήμερων πολλαπλών λευκών κηλίδων  (ΜEWDS)
  • Οξεία οπίσθια πολυεστιακή πλακώδης επιθηλιοπάθεια (APMPPE)
  • Οξεία μελαγχρωστική επιθηλίτιδα
  • Πολυεστιακή χοριοειδίτιδα και πανραγοειδίτιδα
  • Στικτή χοριοειδοπάθεια των έσω στιβάδων (PIC)
Ουσιαστικά η φλεγμονή σε όλα τα σύνδρομα αυτά βρίσκεται στην εσωτερική στιβάδα του χοριοειδή και δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί αν είναι ξεχωριστές κλινικές οντότητες ή αν δεν είναι απλώς διαφορετικής έντασης και έκφρασης εκδηλώσεις της ίδιας πάθησης.
Developed by LogicONE