Please wait. Loading...
 
A Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
Αποστολή σε φίλο
Υπερτασικη αμφιβληστροειδοπαθεια

Τι είναι η υπερτασική αμφιβληστροειδοπάθεια

Υπερτασική αμφιβληστροειδοπάθεια. Οι αιμορραγίες και οι
λευκές βαμβακόρφες κηλίδες είναι ενδείξεις ισχαιμίας του
αμφιβληστροειδή

Υπερτασική αμφιβληστροειδοπάθεια καλείται η προσβολή του αμφιβληστροειδή που προκαλείται από την αρτηριακή υπέρταση. Η εκδήλωση της αμφιβληστροειδοπάθειας αντανακλά τα επίπεδα της πίεσης στο αίμα και το χρόνο που η πίεση παραμένει υψηλή.

Οι βλάβες που προκαλούνται είναι αποτέλεσμα των βλαβών που επιφέρει σε όλα τα αγγεία η υπέρταση. Το μάτι είναι το ανοιχτό παράθυρο, που μας επιτρέπει να δούμε εύκολα τα ίδια τα αγγεία και την συμπεριφορά τους, επομένως με μια απλή βυθοσκόπηση μπορούμε να ξέρουμε το αν και κατά πόσο η πίεση έχει επηρεάσει το αγγειακό δίκτυο. Ο οφθαλμίατρος μπορεί να είναι ο πρώτος που θα διαγνώσει μια αρτηριακή υπέρταση σε ένα άρρωστο ασυμπτωματικό, όπως επίσης αποτελεί τον καλύτερο σύμβουλο του παθολόγου για την σωστή αντιμετώπιση της αρτηριακής υπέρτασης

 

Ποια είναι τα αίτια της υπερτασικής αμφιβληστροειδοπάθειας

Η υπερτασική αμφιβληστροειδοπάθεια οφείλεται στη βλάβη των αγγείων του αμφιβληστροειδή και του χοριοειδή. Η υψηλή πίεση προκαλεί σκλήρυνση, στένωση ή και απόφραξη των αγγείων με αποτέλεσμα την έξοδο συστατικών από το αίμα, την διαταραχή της αιμάτωσης του αμφιβληστροειδή και τελικά την ισχαιμία και την καταστροφή των κυττάρων. Αποτέλεσμα αυτών των βλαβών είναι η εμφάνιση στον αμφιβληστροειδή αιμορραγιών, σκληρών εξιδρωμάτων (λιπίδια που συσσωρεύονται μέσα στον αμφιβληστροειδή και ιδίως γύρω από την ωχρά κηλίδα), βαμβακόμορφων κηλίδων (οίδημα λόγω ισχαιμίας μέσα στον αμφιβληστροειδή), οίδημα στο οπτικό νεύρο.

 

Ποιες είναι οι μορφές της υπερτασικής αμφιβληστροειδοπάθειας

Η υπερτασική αμφιβληστροειδοπάθεια μπορεί να εμφανιστεί αιφνίδια λόγω πολύ υψηλής πίεσης (κακοήθης υπέρταση). Εκτός από τον αμφιβληστροειδή είναι δυνατόν να προσβληθούν και άλλοι ιστοί, όπως ο χοριοειδής (υπερτασική χοριοειδοπάθεια) και το οπτικό νεύρο (υπερτασική οπτική νευροπάθεια)

Κακοήθης υπέρταση.
Παρατηρείστε το οίδημα
οπτικής θηλής, τις
φλογοειδείς αιμορραγίες,
τις βαμβακόμορφες κηλίδες
και τα σκληρά εξιδρώματα

Κακοήθης υπέρταση. με
σκληρά εξιδρώματα στην
ωχρά με τη μορφή αστέρα

Κακοήθης υπέρταση.
Χοριοειδοπάθεια.
Οι ισχαιμικές περιοχές
βρίσκονται κάτω από
τον αμφιβληστροειδή

Υπερτασική νευροπάθεια.
Παρατηρείστε ότι το
οίδημα του οπτικού νεύρου
κυριαρχεί ως κλινικό σημείο

Η αρρύθμιστη κακοήθης υπέρταση και η ισχαιμία του χοριοεδή
μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές, όπως αποκόληση
χοριοειδή και αμφιβληστροειδή ή σε ουλές στον χοριοειδή.

Η αρρύθμιστη για μεγάλο χρονικό διάστημα αρτηριακή υπέρταση οδηγεί σε σταδιακές βλάβες στον αμφιβληστροειδή ή τον χοριοειδή. Ανάλογα με τη βαρύτητα των βλαβών διακρίνουμε 4 στάδια. Κάθε στάδιο καταδεικνύει τη σοβαρότητα της βλάβης που έχει προκληθεί σε όλα τα αγγεία του οργανισμού και ουσιαστικά είναι δείκτης της βαρύτητας της αρρώστιας. Ασθενείς σε στάδιο 4 έχουν μόνο 6% πιθανότητα να ζουν τα επόμενα 3 χρόνια.

 

 

 

Ποια είναι τα συμπτώματα της υπερτασικής αμφιβληστροειδοπάθειας

Στην οξεία υπερτασική αμφιβληστροειδοπάθεια υπάρχει πάντα μείωση της όρασης. Στα αρχικά στάδια της χρόνιας υπερτασικής αμφιβληστροειδοπάθειας δεν υπάρχουν συμπτώματα. Καθώς όμως η νόσος εξελίσσεται μπορεί να εμφανιστεί μείωση της όρασης. Τα συμπτώματα είναι συνήθως και στα δύο μάτια, αν και μπορεί να είναι διαφορετικής μορφής και έντασης.

 

Πως γίνεται η διάγνωση της υπερτασικής αμφιβληστροειδοπάθειας

Ο οφθαλμίατρος θα βάλλει τη διάγνωση με μια απλή οφθαλμοσκόπηση. Φλουραγειογραφία θα χρειαστεί προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ισχαιμικές περιοχές στον αμφιβληστροειδή και αγγειογραφία με ινδοκυανίνη για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ισχαιμικές περιοχές στον χοριοειδή.

Υπερτασική αμφιβληστροειδοπάθεια. Η
φλουραγγειογραφία δεν δείχνει ισχαιμία του αμφιβληστροειδή

Υπερτασική αμφιβληστροειδοπάθεια. Η
φλουραγγειογραφία δείχνει ισχαιμία του αμφιβληστροειδή

 

Πως αντιμετωπίζεται η υπερτασική αμφιβληστροειδοπάθεια

Οι περισσότερες από τις βλάβες υποχωρούν με τη σωστή ρύθμιση της πίεσης στο αίμα. Ιδιαίτερα φάρμακα ή χειρουργικές μέθοδοι για την αντιμετώπιση της υπερτασικής αμφιβληστροειδοπάθειας δεν υπάρχουν.
Developed by LogicONE