Please wait. Loading...
 
A Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
Αποστολή σε φίλο
Ραγοειδιτιδα

Τι είναι η ραγοειδίτιδα

Με τον όρο ραγοειδίτιδα περιγράφουμε κάθε φλεγμονή στο εσωτερικό του ματιού. 

Αν και ο ραγοειδής χιτώνας περιλαμβάνει μόνο την ίριδα, το ακτινωτό σώμα, την pars plana και τον χοριοειδή η φλεγμονή μπορεί να εντοπίζεται και σε άλλα τμήματα του εσωτερικού του ματιού, όπως το υαλοειδές, τον αμφιβληστροειδή ή το οπτικό νεύρο. Μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε ηλικία,από την βρεφική μέχρι τα βαθιά γεράματα, ανεξαρτήτως φύλου. Μπορεί να αποτελεί εκδήλωση ενός συστηματικού νοσήματος ή να περιορίζεται αποκλειστικά στο μάτι.

Η εξακρίβωση του αιτίου που την προκαλεί δεν είναι πάντα εφικτή και σε ποσοστό 30-40% χαρακτηρίζονται ως ιδιοπαθής ή άγνωστης αιτιολογίας. Επειδή στο ¼ περίπου των περιπτώσεων το αίτιο είναι κάποιο μικρόβιο το πρώτο που πρέπει να διευκρινίσουμε στη διερεύνηση μιας ραγοειδίτιδας είναι αν είναι λοιμώδης ή όχι. Οι διαγνωστικές εξετάσεις εξαρτώνται από τη μορφή και τα χαρακτηριστικά της ραγοειδίτιδας και ποτέ δεν είναι γενικές και σταθερές. Ένας εκτεταμένος και αόριστος εργαστηριακός έλεγχος, πέραν του σημαντικού κόστους, μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένες εκτιμήσεις και τελικά λάθος διάγνωση.

Η βαρύτητα, οι επιπλοκές και η τελική έκβαση εξαρτώνταιαπό τη μορφή και το αίτιο της ραγοειδίτιδας. Δεν είναι όλες οι ραγοειδίτιδες σοβαρές και επικύνδυνες.

Η θεραπεία είναι συνήθως απαραίτητη, αν και υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που θα περάσουν από μόνες τους, και μπορεί να είναι τοπική ή συστηματική ανάλογα με τον τύπο της ραγοειδίτιδας.

 

Ποιοι είναι οι τύποι της ραγοειδίτιδας

Ανάλογα με το τμήμα του ματιού που βρίσκεται η φλεγμονή οι ραγοειδίτιδες διακρίνονται σε:

  • Πρόσθιες (στο πρόσθιο τμήμα του ματιού). Αποτελούν περίπου το 40% των ραγοειδιτίδων

  • Διάμεσες (στο ενδιάμεσο τμήμα του ματιού). Αποτελούν περίπου το 15% των ραγοειδιτίδων

  • Οπίσθιες (στο πίσω τμήμα του ματιού). Αποτελούν περίπου το 30% των ραγοειδιτίδων

  • Πανραγοειδίτιδες ή γενικευμένες (σε όλο το εσωτερικό του ματιού). Αποτελούν περίπου το 15% των ραγοειδιτίδων

Πρόσθια ραγοειδίτιδα. Η
φλεγμονή βρίσκεται στο
εσωτερικό πρόσθιο τμήμα
του βολβού

Διάμεση ραγοειδίτιδα. Η
φλεγμονή βρίσκεται στο
εσωτερικό ενδιάμεσο τμήμα
του βολβού

Οπίσθια ραγοειδίτιδα. Η
φλεγμονή βρίσκεται στο
εσωτερικό οπίσθιο τμήμα
του βολβού

Πανραγοειδίτιδα. Η
φλεγμονή βρίσκεται σε
όλο το εσωτερικό του
βολβού

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στις πρόσθιες ραγοειδίτιδες, διάμεσες ραγοειδίτιδες, οπίσθιες ραγοειδίτιδες και πανραγοειδίτιδες. 

Developed by LogicONE