Please wait. Loading...
 
A Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
Αποστολή σε φίλο
Προσθια ραγοειδιτιδα

Τι είναι η πρόσθια ραγοειδίτιδα

Είναι ο τύπος της ραγοειδίτιδας όπου η φλεγμονή συμβαίνει στο πρόσθια μισό μέρος του ματιού και μπορεί να αφορά στην ίριδα, το ακτινωτό σώμα, αλλά ακόμα να περιλαμβάνει και τον κερατοειδή ή το σκληρό. 

Μπορεί να τη συναντήσουμε και ως ιριδοκυκλίτιδα. Πρόκειται για τον πιο συχνό τύπο ραγοειδίτιδας, 8 στους 100.000 ανθρώπους κάθε χρόνο θα εκδηλώσουν πρόσθια ραγοειδίτιδα και θα χρειαστεί να επισκεφθούν ειδικό. Αν και αντιμετωπίζεται σχετικά ευκολότερα από την οπίσθια ραγοειδίτιδα ή την πανραγοειδίτιδα μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές που θα προκαλέσουν προβλήματα στην όραση.

 

Ποια είναι τα αίτια της πρόσθιας ραγοειδίτιδας

Στις μισές περίπου περιπτώσεις πρόσθιας ραγοειδίτιδας δεν μπορεί να αναγνωριστεί tο αίτιο ακόμα και με τις πιο εξειδικευμένες εξετάσεις.Οι ρογοειδίτιδες αυτές καλούνται ιδιοπαθείς.

Σε ποσοστό περίπου 20% το αίτιο μπορεί να είναι λοιμώδες, όπως οι ιοί του έρπητα, ο ιός της ερυθράς, η φυματίωση, η σύφιλη.

Σε ένα άλλο 20% η πρόσθια ραγοειδίτιδα μπορεί νασχετίζεται με κάποιο συστηματικό νόσημα, όπως η Νεανική Ιδιοπαθής Αρθρίτιδα, η αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα, το σύνδρομο Reiter, η ψωριασική αρθρίτιδα, τα φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου, η νόσος Αδαμαντιάδη-Behcet, η σαρκοείδωση.

Σε ένα μικρότερο ποσοστό η πρόσθια ραγοειδίτιδα εκδηλώνεται μετά από τραυματισμό ή μετά από χειρουργική επέμβαση στο μάτι (καταρράκτη, γλαυκώματος).

Τέλος σε μικρό αριθμό περιπτώσεων ένα κακόηθες νόσημα (λευχαιμία, λέμφωμα) μπορεί να μιμείται πρόσθια ραγοειδίτιδα

 

Ποιοι είναι οι τύποι της πρόσθιας ραγοειδίτιδας

Ανάλογα με τους ιστούς που φλεγμαίνουν διακρίνονται σε:

 • Ιριτίδες

 • Ιριδοκυκλίτιδες

 • Κερατοραγοειδίτιδες

 • Σκληροραγοειδίτιδες

Ιρίτιδα. Η φλεγμονή
εντοπίζεται
μόνο στον
πρόσθιο θάλαμο

Ιριδοκυκλίτιδα. Η φλεγμονή
εντοπίζεται στον πρόσθιο
θάλαμο και το πρόσθιο
υαλοειδές

Κερατοραγοειδίτιδα. Η
φλεγμονή εντοπίζεται τόσο
στον κερατοειδή όσο και
στον πρόσθιο θάλαμο

Σκληροραγοειδίτιδα. Η
φλεγμονή εντοπίζεται τόσο
στον σκληρό όσο και στον
πρόσθιο θάλαμο

Ανάλογα με το αίτιο διακρίνονται σε:

 • Λοιμώδεις

 • Μη λοιμώδεις

 • Μετατραυματικές

 • Μετεγχειρητικές

 • Σύνδρομα μεταμφίεσης

Ανάλογα με την πορεία της φλεγμονής διακρίνονται σε:

Οξεία πρόσθια ραγοειδίτιδα σε
ασθενή με αγκυλοποιητική
σπονδυλίτιδα. Τα συμπτώματα
είναι έντονα και
εμφανίζονται απότομα

Χρόνια πρόσθια ραγοειδίτιδα
σε παιδί με Νεανική ιδιοπαθή
Αρθρίτιδα. Τα συμπτώματα είναι
και παραμένουν ήπια παρότι η
φλεγμονή διατηρείται για καιρό

 • Οξείες. Εκδηλώνονται αιφνίδια με έντονα συμπτώματα και διαρκούν μέχρι 6 εβδομάδες. (ιοί του έρπητα, αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα,σχετιζόμενη με HLA-Β27, νόσος Αδαμαντιάδη-Behcet)
 • Χρόνιες. Εκδηλώνονται με ήπια συμπτώματα που πολλές φορές δεν γίνονται αντιληπτά και διαρκούν περισσότερο από 6 εβδομάδες. (Νεανική Iδιοπαθής Αρθρίτιδα, σαρκοείδωση, φυματίωση, ιός της ερυθράς)
 • Υποτροπιάζουσες (όταν επαναλαμβάνονται συχνά)

Ανάλογα με την κλινική μορφή τους διακρίνονται σε:

Κοκιωματώδεις πρόσθιες ραγοειδίτιδες. Παρατηρείστε τα χαρακτηριστικά
οζίδια στην ίριδα και τις μεγάλες λευκές εναποθέσεις κυττάρων (ιζήματα)
στο εσωτερικό
του κερατοειδή

Μη κοκιωματώδεις πρόσθιες ραγοειδίτιδες. Παρατηρείστε την ινική στον
πρόσθιο θάλαμο και τις μικρές λευκές εναποθέσεις κυττάρων (ιζήματα)
στο εσωτερικό του κερατοειδή

 • Κοκκιωματώδεις (φυματίωση, σύφιλη, σαρκοείδωση, ιοί τουέρπητα, ιός της ερυθράς)

 • Μη κοκκιωματώδεις (HLA-B27, αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα, νόσος Αδαμαντιάδη-Behcet)

 

Ποια είναι τα συμπτώματα της πρόσθια ραγοειδίτιδας

Στις οξείες πρόσθιες ραγοειδίτιδες
υπάρχει ερυθρότητα και πόνος.

Στις χρόνιες πρόσθιες ραγοειδίτιδες
δεν υπάρχει ερυθρότητα και πόνος.

 • Φωτοφοβία

 • Ερυθρότητα

 • Πόνος

 • Μύση, η συστολή της κόρης του οφθαλμού

 • Θολή όραση

 

Πως γίνεται διάγνωση της πρόσθια ραγοειδίτιδας

Απαραίτητη είναι η εξέταση από τον οφθαλμίατρο. Προκειμένου να διαπιστωθεί το αίτιο θα απαιτηθούν μια σειρά από ειδικές εργαστηριακές εξετάσεις. Οι εξετάσεις αυτές θα ζητηθούν από τον γιατρό με βάση την μορφή της πρόσθια ραγοειδίτιδας και τα γενικά συμπτώματα, αλλά δεν χρειάζονται ίσως να γίνουν από την πρώτη εκδήλωση παρά μόνο αν τα επεισόδια επαναληφθούν.

Εκτίμηση από γιατρούς άλλων ειδικοτήτων θα χρειαστεί μόνο αν υπάρχει πιθανότητα να κρύβεται κάποιο άλλο νόσημα (20% των περιπτώσεων πρόσθιας ραγοειδίτιδας).

 

Ποια είναι η θεραπεία της πρόσθιας ραγοειδίτιδας

Η εντατική θεραπεία με σταγόνες κορτιζόνης αρκεί στις πιο πολλές περιπτώσεις, ενώ συνδυάζεται με κολλύρια που ανοίγουν την κόρη (μυδριατικά). Στις πιο βαριές περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί η κορτιζόνη να χορηγηθεί με τη μορφή ένεσης γύρω από το μάτι (παραβόλβια ένεση).

Κορτιζόνη από το στόμα απαιτείται σε σπάνιες περιπτώσεις.

Βεβαίως αν διαπιστωθεί συγκεκριμένη αιτία που προκαλεί την πρόσθια ραγοειδίτιδα θα πρέπει οπωσδήποτε αυτή να αντιμετωπισθεί με τα κατάλληλα φάρμακα.

 

Πόσο επικίνδυνη είναι η πρόσθια ραγοειδίτιδα

Η γρήγορη και σωστή διάγνωση είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας ώστε να μην προκληθούν σοβαρές βλάβες που θα επηρεάσουν την όραση μακροπρόθεσμα. Με τη σωστή αντιμετώπιση η πρόσθια ραγοειδίτιδα μπορεί να έχει εξαιρετική έκβαση.

Οι επιπλοκές της πρόσθιας ραγοειδίτιδας που σχετίζονται με κακή όραση είναι:

Ίριδα καλυμμένη στο φακό,
καταρράκτης και ταινιοειδής
κερατοπάθεια. Επιπλοκές πρόσθιας
ραγοειδίτιδας σε παιδί με νεανική
ρευματοειδή αρθρίτιδα

Σοβαρές επιπλοκές μπορεί να
συμβούν μετά από εγχείρηση
καταρράκτη, αν δεν ληφθούν
όλα τα απαραίτητα μέτρα
ελέγχου της φλεγμονής

Η τακτική παρακολούθηση από ειδικό στις χρόνιες πρόσθιες ραγοειδίτιδες και η γρήγορη έναρξη θεραπείας με την πρώτη εμφάνιση των συμπτωμάτων στις οξείες υποτροπιάζουσες πρόσθιες ραγοειδίτιδες αποτελούν τα άλφα και το ωμέγα στην πρόληψη των επιπλοκών. 

Developed by LogicONE