Please wait. Loading...
 
A Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
Αποστολή σε φίλο
HLA-B27 ραγοειδιτιδα
Στους ανθρώπους υπάρχει μια μεγάλη σειρά γονιδίων, που εδρεύουν στο χρωμόσωμα 6 και σχετίζονται με το ανοσοποιητικό σύστημα. 

Τα γονίδια αυτά απαρτίζουν το ανθρώπινο σύμπλεγμα ιστο συμβατότητας και καλούνται Human Leukocyte Antigen (HLA). Τα γονίδια αυτά προκαλούν την έκφραση πρωτεϊνών στην επιφάνεια των Τ-λεμφοκυττάρων, βοηθούν στην παρουσίαση ξένων ή και ίδιων αντιγόνων μέσα στα κύτταρα και συμμετέχουν στην πρόκληση φλεγμονής.

Το HLA- B27 είναι ένα από τα αντιγόνα ιστοσυμβατότητας και σχετίζεται με πολλά φλεγμονώδη νοσήματα, όπως την αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα, το σύνδρομο Reiter, την ψωριασική αρθρίτιδα και τα φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Σε ένα μεγάλο αριθμό περιπτώσεων το HLA-Β27 σχετίζεται με την πρόκληση μόνο πρόσθιας ραγοειδίτιδας (ιριδοκυκλιτιδα), χωρίς να συνυπάρχει συστηματικό νόσημα.

Η ραγοειδίτιδα που σχετίζεται με HLA-Β27 είναι η πιο συχνή μορφή οξείας, πρόσθιας ραγοειδίτιδας και συμβαίνει συνηθέστερα σε άνδρες ηλικίας 20 – 40 ετών. Προβάλλονται και τα δύο μάτια, αλλά η ραγοειδίτιδα δεν εκδηλώνεται ταυτόχρονα. Η θεραπεία είναι σχεδόν πάντα τοπική. Η πρόγνωση είναι τις πιο πολλές φορές καλή. 

Το ανθρώπινο σύμπλεγμα ιστοσυμβατότητας
(Human Leukocyte Antigen HLA)

Το μόριο του αντιγόνου
ιστοσυμβατότητας
τάξης Ι Β-27, που σχετίζεται με πολλά
φλεγμονώδη νοσήματα

Η ραγοειδίτιδα που σχετίζεται
με HLA-B27 εμφανίζεται αιφνίδια
στο ένα μάτι με έντονα
συμπτώματα,ενώ μετά από λίγες
εβδομάδες προσβάλλεται και το
άλλο μάτι

Developed by LogicONE