Please wait. Loading...
 
A Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
Αποστολή σε φίλο
Ερπουσα χορειοειδοπαθεια

(serpiginoous choroidoptahy) 

Η έρπουσα χοριοδοπάθεια είναι μια σπάνια υποτροπιάζουσα φλεγμονή του χοριοειδή. Το όνομα της το πήρε από τον τρόπο που επεκτείνεται, αφού κάθε νέα υποτροπή είναι ακριβώς δίπλα στην παλιά και τελικά έχει μια ελικοειδή πορεία. 

Έρπουσα χοριοειδοπάθεια (serpiginous choroidopathy)
Παρατηρείστε τις πολλαπλές υποτροπές. Κάθε φορά η καινούργια προσβολή είναι σε επαφή με προηγούμενη βλάβη

Προσβάλλει τυπικά και τα δύο μάτια ατόμων μέσης ηλικίας, ανεξαρτήτως φύλου και εθνικής καταγωγής. Είναι καταστροφική για όραση και αντιμετωπίζεται δύσκολα.

Η αιτιολογία της έρπουσας χοριοειδοπάθειας παραμένει άγνωστη. Η αιτιολογία της έρπουσας χοριοειδοπάθεια παραμένει άγνωστη. Πιθανολογείται ότι πρόκειται για μια φλεγμονή των αγγείων του χοριοειδή που οδηγεί σε απόφραξη. Υπάρχουν όμως κάποιες άτυπες περιπτώσεις όπου σχετίζονται με οφθαλμική φυματίωση. 

Έρπουσα χοριοειδοπάθεια (serpiginous choroidopathy)
Ο αριστερός οφθαλμός του παραπάνω ασθενή. Όταν η ωχρά
προσβληθεί και η όραση χαθεί, η νόσος ουσιαστικά δεν
έχει άλλες υποτροπές. Παρατηρείστε τη χαρακτηριστική
ελικοειδή επέκταση

Developed by LogicONE