Please wait. Loading...
 
A Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
Αποστολή σε φίλο
Ερπητικη αμφιβληστροειδιτιδα
Η ερπητική αμφιβληστροειδίτιδα έχει τις εξής μορφές: 

 

Οξεία
αμφιβληστροειδική
νέκρωση από HSV-1

Μη νεκρωτική
αμφιβληστροειδίτιδα
από HSV-2

Προϊούσα
αμφιβληστροειδική
νέκρωση από VZV

Αμφιβληστροειδίτιδα
από CMV

Developed by LogicONE